Монголын махны холбоо ТББ
www.monmeat.mn Утас: +976 - 99176995, 94111947 Факс: +976 - 343117 И-мэйл: meat@mobinet.mn
Монголын махны холбоо ТББ
Mongolian meat association

МАХНЫ ҮНЭ БА ИНФЛЯЦИ

Нийтэлсэн: админ Видео мэдээлэл
Малчдын орлого нэмэгдсэн нь 7 сар хүртэл махны нийлүүлэлтийг бууруулах нөлөө үзүүлэх. Үүнд 2012 оны эхнээс малчдад ноосны мөнгө олгож байгаа, сар бүр 21000 төгрөгийн тэтгэмж, оюутнуудад сар бүр 70000 төгрөгийн стипенд, 1 сая төгрөгийн сонгуулийн амлалтаа биелүүлэх

Эдийн засгийн тойм: Үндсэн үзүүлэлтүүд

 

Үзүүлэлт

2010

IV

2011

IV

2012

IV

Инфляци (УЛС)

(жилийн өөрчлөлт)

8.3

5.5

16.0

Инфляци (УБ)

(жилийн өөрчлөлт)

8.4

3.3

17.8

Махны үнэ

(жилийн өөрчлөлт)

25.8

-12.2

80.6

Суурь инфляци

(жилийн өөрчлөлт)

5.2

8.9

10.9

Мөнгөний нийлүүлэлт

(жилийн өөрчлөлт)

26.4

66.6

23.2

Нөөц мөнгө

(жилийн өөрчлөлт)

15.4

50.3

78.0

Зээл

(жилийн өөрчлөлт )

3.6

35.0

55.0

Төгрөгийн зээлийн

нэрлэсэн хүү

20.0

15.8

17.9

Валютын зээлийн

нэрлэсэн хүү

14.9

13.0

12.4

ДНБ-ий жилийн өсөлт

6.4

17.3

15.9

 МАХНЫ ҮНЭ БА ИНФЛЯЦЫН ТАЛААРХ СУДАЛГААГ БҮРЭН ИХЭЭР НЬ ТАТАЖ АВЖ ҮЗЭХИЙГ ХҮСВЭЛ ТА ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ.

Жаст групп 2
© Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу Монголын махны холбоо ТББ эзэмшинэ. 2012 он (Харилцах утас: 94111947 Факс: 11-343117)